Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ.

Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975. 8ο, σσ. 386, (διδακτορική διατριβή) [Βιβλιοκρισία] / Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 - 6 σ. ;

Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 29 (1976) 388-393.
Φωτοτυπική ανατύπωση και στο: Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 75-81.


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha