Δημόπουλος, Στυλιανός

Η έννοια του πραγματικού στη φιλοσοφία του Berkeley: Διδακτορική διατριβή / Στυλιανός Δημόπουλος - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1989. - 243 σ.; 24x17 εκ. - Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Περίοδος Α΄, Τόμος Α΄, Παράρτημα αρ.1 .

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 225-239) και ευρετήριο (σ.223-224)


BERKELEY, GEORGE--ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ--(1685 - 1753)
ΑΓΓΛΙΑ
18ος ΑΙΩΝΑΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha