Μερτζιμέκης, Νικόλαος Α.

"Ποδίες τρανές διά μαγκάνου επτά..." του ηγεμόνα της Μολδαβίας Vasile Lupu (1634- 1653) στη μονή Βατοπεδίου / Νικόλαος Α. Μερτζιμέκης - Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2013 - 11 σ. : εικ. ;

Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 34 (2013) 349-360.
Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.


ΑΘΩΣ
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha