Πέτσας, Φώτιος Μ.

Ανασκαφή ρωμαϊκής Νικοπόλεως / Φώτιυ Πέτσα - Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1974. - 9 σ. + 11 πίν. : εικ. ; 24x17 εκ.

Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας" (1974) 79-88


ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ (Πρεβέζης)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha