Καρδαράς, Χρήστος Δ.

Συμβολή στη μελέτη της δράσης του Γενικού Προξένου Θεσσαλονίκης Πέτρου Λογοθέτη (1881-1885) / Χρήστος Δ. Καρδαράς - Αθήνα: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994. - 20 σ. ; 29x21 εκ.

Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο: (28 - 30 Μαΐου 1993), σ. 411-430.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha