Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ.

Ειδήσεις για τα ιβηρίτικα μετόχια της Ιερισσού / Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1985 - 49 σ. ; 24x17 εκ.

Ανάτυπο από τα "Βυζαντινά", τ.13(1985) 1569-1618


ΜΕΤΟΧΙΑ
ΙΕΡΙΣΣΟΣ
ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha