Ταβλάκης, Γιάννης Εμμ.

Εικόνες του 17ου-18ου αιώνα [στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος] / Γιάννης Εμμ. Ταβλάκης - Άθως: Ιερά Μονή Ξενοφώντος, 1998. - 18 σ.

Δημοσιευμένο στο: Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες, σ. 217-233.


ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ
ΑΘΩΣ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha