Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία

Note sur l'Anonyme de Hase improprement appelé Toparque de Gothie / Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου - Αθήνα : École française d'Athènes 1962 - 7 σ. ; 24x17 εκ.

Ανάτυπο από το "Bulletin de Correspondance Hellénique", (1962) 319-326
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha