Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία

Ο "Αλανικός" του επισκόπου Αλανίας Θεόδωρου και η εις τον πατριαρχικόν θρόνον ανάρρησις Γερμανού του Β' : χρονολογική διακρίβωσις / Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου - Αθήνα : Αφοί Μυρτίδη, 1964 - 9 σ. ; 24x17 εκ.

Ανάτυπο από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ", 270-278


ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΑΝΙΑ (Καύκασος)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛΑΝΙΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha