Καρδαράς, Χρήστος Δ.

Ένα ελληνοτουρκικό διπλωματικό επεισόδιο (1888): Η ανέκδοτη αλληλογραφία του προξένου Μοναστηρίου Κων. Πανουριά με τον Αν. Πηχεώνα / Χρήστος Δ. Καρδαράς - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1997. - 16 σ. ; 29x21 εκ.

Δημοσιευμένο στο: "ΙΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 1996", σ. 271-278.


ΕΛΛΑΣ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha