Γεωργιάδου-Κούντουρα, Ευθυμία

Η λαϊκή τέχνη από τον 18ο ώς τον 20ό αιώνα / Ευθυμία Γεωργιάδου-Κούντουρα - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004. - 2 σ.: εικ.

Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.323-325.


ΚΟΖΑΝΗΣ (Νομός)
ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha