Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη

Οι τοιχογραφίες του ασκηταριού του οσίου Νικάνορα. Η σχέση τους με τον όσιο / Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη - Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004. - 6 σ.: εικ. ;

Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.102-107.


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha