Δάκαρης, Σωτήριος Ι.

Ανασκαφή του ιερού της Δωδώνης / Σωτήριος Ι. Δάκαρης - Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1968 - 18 σ.+ 8 πίν. : εικ. ; 24x17 εκ.

Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1968) 41-59


ΔΩΔΩΝΗ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΙΕΡΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha