Δάκαρης, Σωτήριος Ι.

Ανασκαφαί Εφύρας και νεκυομαντείου Θεσπρωτίας / Σωτήριος Ι. Δάκαρης - Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1965 - 8 σ.: εικ. ; 24x17 εκ.

Ανάτυπο από "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1965) 107-113


ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΕΦΥΡΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Νομός)
ΗΠΕΙΡΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha