Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ.

Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι / Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλος - Αθήνα: Εστία, 1939. - 152 σ. ; 24x17 εκ.

Στο αντίτυπο (Α.31881) υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα.

Περιέχει ευρετήρια (σ. 147-152).


ΒΛΑΧΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha