Μαυροχαλυβίδης, Γ.

Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού. [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1960. - xix+328 σ. - Εκδόσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών; 39 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 223-312 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 323-324


ΑΞΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΙΔΙΩΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha