Βέικος, Θεόφιλος

Εν-πάντα : μία θεμελιακή δομή σκέψης στην πρώιμη ελληνική φιλοσοφία / Θεόφιλος Βέικος - Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973 - 30 σ. ; 24x17 εκ.

Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων", τ. Β 193-223


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha