Γκαλά-Γεωργιλά, Έλλη

Δρόμοι του νερού και οργάνωση του χώρου στη Θεσσαλονίκη κατά την μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο: Διδακτορική διατριβή / Έλλη Γκαλά - Γεωργιλά - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2015. - 3 τ.: εικ., χάρτ.; 28x21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία (Τόμ.Α΄, σ.270-286).


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΔΡΑΓΩΓΟΙ
ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha