Καλτσογιάννη, Ελένη

Δύο άγνωστα αποσπάσματα του δεύτερου Ἀποδεικτικού Λόγου του Γρηγορίου Παλαμά Περί τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος (cod. Vind. theol. gr. 78) / Ελένη Καλτσογιάννη - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 - 11 σ.

Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.59 (2009) 89-100


ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΣ
ΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha