Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ.

Προκαταρκτική θεώρηση των βυζαντινών φάσεων του περιβόλου της μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους / Plutarchos L. Theocharides - Wien: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 1982. - 14 σ. :

Δημοσιευμένο στο: "Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik", 32/4 (1982) 443-457. Στο περιοδικό δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά του "XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Akten II/4".


ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha