Μουγογιάννης, Γιάννης

Άνθιμος Γαζής (1758-1828) / Γιάννης Μουγογιάννης - Βόλος: Μορφαί της Μαγνησίας χ.χ.. - 38 σ.+5 φ.

Ανάτυπο εκ του τόμου: "Μορφαί της Μαγνησίας", σ. 69-104.


ΓΑΖΗΣ, ΑΝΘΙΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha