Κ.Ρ.

Συνοπτική περιγραφή του εν Κωνσταντινουπόλει Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής, και των εν αυτώ υπερφυώς τελεσθέντων θαυμάτων. [Βιβλίο] - 2η - Κωνσταντινούπολη: Παπαδόπουλος, Λ.-Λεωνίδης, Ι., 1841. - 32 σ.

Στη σελίδα τίτλου κόσμημα χαρακτικό. τη σ. 2 ολοσέλιδο χαρακό. Δωρεά Γ. Αστεριάδη


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha