Γαβρά, Ελένη Γ.

Αγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου: Ορεινοί οικισμοί στις περιοχές Αργυρούπολης και Τραπεζούντας. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1998. - 517 σ.: εικ.; χάρτ.

Περιέχει ευρετήρια σ. 13-23 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 243-259

9603434361


ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha