Πολέμης, Ιωάννης Δ. (1862-1924)

Γεώργιος Μαΐστωρ Αγιοτεσσαρακοντίτης / Ι. Δ. Πολέμης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 - 6 σ. ; 24x17 εκ.

Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 46 (1996) 301-306


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΕΣ
ΜΑΡΚΙΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΪΣΤΩΡ ΑΓΙΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΙΤΗΣ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha