Πολίτης, Λίνος

Έκθεση και υπόμνημα για τα χειρόγραφα «Σερρών» / Λ. Ν. Πολίτη - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1989 - 22 σ. ; 24x17 εκ.

Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 40 (1989) 357-379


ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha