Παπαδημητρίου, Παναγιώτης

Θεσμικές σχέσεις και στάδια ενσωμάτωσης των Σλαβικών πληθυσμών στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα / Παναγιώτης Παπαδημητρίου - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2004. - 52 σ.

Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 24 (2004) 167-218.
.ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΣΛΑΒΙΚΟΙ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΣΛΑΒΟΙ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha