Λιάκος, Δημήτριος Α.

Παρατηρήσεις στα βυζαντινά δάπεδα σε τεχνική opus sectile των ναών του Αγίου Όρους / Δημήτριος Α. Λιάκος - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2011. - 40 σ.

Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 31 (2011) 107-146.


ΑΘΩΣ
ΜΟΝΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha