Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.

Έγγραφα Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων του 19ου αι. από τη βιβλιοθήκη Lenin της Μόσχας / Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 - 14 σ. ; 24x17 εκ.

Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 31 (1979) 144-158


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΡΕΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LENIN
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha