Μακροπούλου, Δέσποινα

Το παλαιοχριστιανικό συγκρότημα στην Κολχίδα Κιλκίς / Δέσποινα Μακροπούλου - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2014 - 30 σ.

Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 33 (2014) 259-288.


ΚΟΛΧΙΔΑ (Κιλκίς)
ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΟΝΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha