Πολέμης, Δημήτριος Ι.

Αναγραφή πατριαρχικών εξαρτημάτων της Μικράς Ασίας κατά τον 16ο αιώνα / Δημήτριος Ι. Πολέμης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977-78 - 20 σ. ; 24x17 εκ.

Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 30 (1977-78) 99-119


ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
16ος ΑΙΩΝΑΣ
ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΕΣ
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΚΙΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha