Βλάχος, Γεώργιος

Πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο. [Βιβλίο] - 2η - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985. - 355 σ.

Τίτλος Πρωτοτύπου: Les sociétes politiques homériques.

Περιέχει ευρετήρια σ. 332-352 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 317-331


ΟΜΗΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΘΕΣΜΟΙ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha