Αποστολόπουλος, Φ. Δ.

44 documents ecclésiastiques inédits du XVIIIe siécle (Μέρος B') / Φ. Δ. Αποστολόπουλος - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 - 49 σ. ; 24x17 εκ.

Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 27 (1974) 304-353


18ος ΑΙΩΝΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha