Μπούσουλας, Νικ. Ισίδωρος

Démon Socratique et Eros créateur dans le Banquet de Platon / Νικ. Ισίδωρος Μπούσουλας - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 - 21 σ. ; 24x17 εκ.

Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 25(1972) 56-77


ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΛΑΤΩΝ--427-348 π.Χ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha