Πολίτης, Λίνος

Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων Αγίου ΄Ορους : Α΄ Χειρόγραφα Μονής Κουτλουμουσίου (Μέρος Γ') / Λίνος Πολίτης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 - 31 σ. ; 24x17 εκ.

Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 22 (1969) 74-105


ΑΘΩΣ
ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha