Τα δίκαια του ελληνισμού εν Μακεδονία και Θράκη. [Βιβλίο] - 2η - Αθήνα: Πελεκάνος, 1992. - 72 σ.

Φωτοτυπική ανατύπωση από την Α' έκδοση: Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Παλιγγενεσίας, 1895,. Υπάρχει η έκδ. 1895, Βλ. ΧΙ-284-36 και ΑΛΞ-1258.

9604000128


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha