Πολέμης, Δημήτριος Ι.

Η προς τον Βαρλαάμ διένεξις του Γρηγορά : η αντιλογία / Δημήτριος Ι. Πολέμης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 - 28 σ. ; 24x17 εκ.

Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 44-72


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
14ος ΑΙΩΝΑΣ
ΒΑΡΛΑΑΜ Ο ΚΑΛΑΒΡΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha