Ψυχογιός, Κώστας

Πατριαρχικά σιγίλλια της μονής "Βλαχέραινας" Ηλείας / Ντίνου Δ. Ψυχογιός - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958-59 - 15 σ. ; 24x17 εκ.

Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 16 (1958-59) 203-218


ΣΙΓΙΛΙΑ
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ (Ηλείας)
ΗΛΕΙΑΣ (Νομός)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha