Βυζαντινά Σύμμεικτα / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών - Αθήνα : Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 2008-2014. - 7 τ.

Συνεχίζει την έκδοση του περιοδικού "ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ" .

17914884


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha