Πολέμης, Δημήτριος Ι.

Η βιβλιοθήκη της Σχολής της Αγίας Τριάδος Κορθίου / Πολέμης, Δημήτριος Ι. - Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 2005 - 211 σ.

Βρίσκονται στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 38(2005)

11050144


ΑΝΔΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha