Πασχάλης, Δημήτριος Π.

Ανδριακά μελετήματα / Δημήτριος Π. Πασχάλης - Ανδρος: Ανδριακός Όμιλος, 1962 - 167 σ. ; 25x18 εκ.

"Αδριατικά Χρονικά", τόμος 13(1962)


ΑΝΔΡΟΣ
ΜΕΤΟΧΙΑ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha