Γλώσσα και λαογραφία της νήσου Άνδρου - Ανδρος: Ανδριακός Όμιλος, 1956 - 3 τ. ; 25x18 εκ.

"Αδριατικά Χρονικά", τόμος 6(1956), τόμος 8(1957), τόμος 9(1980)


ΑΝΔΡΟΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha