Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών - Βόλος : Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, 1973-2007 - 14 τ. : εικ. - Τόμ.1(1968)-18(1985). Τόμ.22(1989). Τόμ.23-28(1990-95). Τόμ.29-31(1996-98). Τόμ.32-34(1999-01). Τόμ.35-38(2002-05). Τόμ.39 (2006). Τόμ.40-41 (2007-8).


ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha