Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ.

Η αριστοτελική "Μεσότης" και το "Κέντρο" / Κωνσταντίνος Μ. Καλλίας - Αθήνα: χ.ε., 1987 - 171 σ. ; 24x17 εκ.

Περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα.


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha