Χιονίδης, Γιώργος Χ.

Οι ανέκδοτες αναμνήσεις του Γιώτη (Παναγιώτη) Ναούμ για τους Βλάχους της Ηπείρου και της Μακεδονίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα και για την Επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία / Γιώργος Χ. Χιονίδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 - 62 σ.

Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 24 (1984), σ.36-98


ΒΛΑΧΟΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1878
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha