Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

La modernité en tant qu'esthétique : le point de vue du philosophe / Πεντζοπούλου-Βαλαλα, Τερέζα - Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 - 4 σ.; 24x18 εκ..

Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 33, σ.199-203


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha