Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

L'univers esthetique de Jacob Bohme / Πεντζοπούλου-Βαλαλα, Τερέζα - Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1976-1977 - 32 σ.; 24x18 εκ..

Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 15-16, σ.101-133


BOEHME, JACOB
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha