Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

Η ερμηνεία του Heidegger της Αριστοτελικής έννοιας της φύσης (Φυσικής Ακροάσεως Β' 1) / Πεντζοπούλου-Βαλαλα, Τερέζα - Αθήνα : Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 2006 - 13 σ.; 24x18 εκ..

Ανάτυπο από "Vita contemplativa = Βίος θεωρητικός", σ.419-432


HEIDEGGER, MARTIN
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΦΥΣΗ (Έννοια)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha