Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

La philosophie en tant que medicine de l'ame / Πεντζοπούλου-Βαλαλα, Τερέζα - Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2005 - 11 σ.; 24x16 εκ..

Ανάτυπο από "Cosmos et psyche / Eugenie Vegleris", σ.331-342


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΨΥΧΗ (Έννοια)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha