Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

Οι μεταφυσικές προϋποθέσεις της Αριστοτελικής ηθικής / Πεντζοπούλου-Βαλαλα, Τερέζα - Αθήνα : Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών, 1996 - 16 σ.; 24x18 εκ..

Ανάτυπο από "Η Αριστοτελική ηθική και οι επιδράσεις της : Α' Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλοσοφίας", σ.268-284


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΗΘΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ--384-322 π.Χ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha