Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

Πολιτισμικά στοιχεία στην αρχαία Βισαλτία / Πεντζοπούλου-Βαλαλα, Τερέζα - Νιγρίτα : Δήμος ΝΙγρίτας, 1995 - 8 σ.; 24x18 εκ..

Ανάτυπο από "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου, Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ.35-43


ΒΙΣΑΛΤΙΑ
ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ο ΒΕΡΓΑΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΒΕΡΓΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha